Θεωρία – Α7.1 Μελέτη της συνάρτησης f(x)=ax^2

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) Ποια χαρακτηριστικά έχει η συνάρτηση με ; Πεδίο ορισμού: Είναι άρτια, αφού για κάθε ισχύει     H γραφική παράσταση της έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα Μονοτονία: Είναι …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α2.2 Μετατόπιση καμπύλης

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης  με όπου , προκύπτει από μια κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της κατά μονάδες προς τα πάνω (Σχήμα α’) Η γραφική παράσταση της …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α2.1 Μονοτονία, Ακρότατα, Συμμετρίες συνάρτησης

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου) Μια συνάρτηση λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε με ισχύει Για να δηλώσουμε ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α6.3 Η συνάρτηση f(x)=αx+β (μέρος Β)

Τι παριστάνει η ευθεία Η γραφική παράσταση της συνάρτησης είναι μία ευθεία, με εξίσωση , η οποία τέμνει τον άξονα των στο σημείο και έχει κλίση Είναι φανερό ότι: αν …

Διάβασε περισσότερα