Θεωρία – Α3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του.

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Αν έχουμε δύο γραμμικές εξισώσεις με δύο αγνώστους x, y, έστω     τότε έχουμε ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y. Λύση του παραπάνω συστήματος …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Μια εξίσωση της μορφής   λέγεται γραμμική εξίσωση με αγνώστους x και y. Λύση της παραπάνω εξίσωσης λέγεται κάθε ζεύγος αριθμών που την επαληθεύει. Μια εξίσωση της μορφής με …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β2.3 Μεταβολές ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Σχηματίζουμε τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΑΔ, ΟΒΕ, ΟΓΖ, με σταθερή υποτείνουσα R = ΟΑ = ΟΒ = ΟΓ και θεωρούμε τρεις γωνίες     Παρατηρούμε ότι     …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά μίας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου με την υποτείνουσα, είναι πάντοτε σταθερός και λέγεται ημίτονο της …

Διάβασε περισσότερα