Θέμα 5ο

Τετραγωνική ρίζα, Πυθαγόρειο θεώρημα, Εμβαδόν τριγώνου

Προαπαιτούμενα

Το παρακάτω θέμα απαιτεί να γνωρίζεις:

1. τον υπολογισμό τετραγωνικών ριζών 

2. την εφαρμογή του Πυθαγορείου θεωρήματος

3. την εφαρφμογή του αντιστρόφου του Πυθαγορείου θεωρήματος

4. τον τρόπο επίλυσης εξισώσεων 1ου βαθμού

Θέμα 5ο
Τράπεζα θεμάτων - Θέμα 5