Κεφάλαιο 1ο - Συναρτήσεις

Έννοια συνάρτησης - Πεδίο ορισμού - Σύνολο τιμών

Θεωρία
Θεωρία - Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης
Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους με απαντήσεις
Ερωτήσεις κλειστού τύπου - Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης
Ερωτήσεις σωστού - λάθους με απαντήσεις σε μορφή .pdf
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Άσκηση 1 - Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης

Γίνεται τυχαία επιλογή 5 ερωτήσεων μέσα από Τράπεζα ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να μπορεί να επαναλάβει την άσκηση για καλύτερη εξάσκηση. 

Γραφική παράσταση συνάρτησης

Θεωρία
Θεωρία - Γραφική παράσταση συνάρτησης
Βιντεοδιάλεξη - Domain and Range of a Function From a Graph
Φύλλα Εργασίας
Φύλλο Εργασίας - Είναι η καμπύλη γραφική παράσταση συνάρτησης;

https://www.mathworksheets4kids.com

Φύλλο Εργασίας - Πεδίο ορισμού & Σύνολο τιμών με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης
https://www.mathworksheets4kids.com/
Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους με απαντήσεις
Ερωτήσεις κλειστού τύπου - Γραφική παράσταση συνάρτησης
Ερωτήσεις σωστού - λάθους με απαντήσεις σε μορφή .pdf
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Άσκηση 2 - Γραφική παράσταση συνάρτησης

Γίνεται τυχαία επιλογή 5 ερωτήσεων μέσα από Τράπεζα ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να μπορεί να επαναλάβει την άσκηση για καλύτερη εξάσκηση. 

Γραφική παράσταση βασικών συναρτήσεων

Θεωρία
Θεωρία - Γραφική παράσταση βασικών συναρτήσεων

Ισότητα συναρτήσεων - Πράξεις με συναρτήσεις

Θεωρία
Θεωρία - Ισότητα συναρτήσεων, Πράξεις, Σύνθεση

Επανάληψη Κεφαλαίου

1. Συναρτήσεις - Σωστά - Λάθος (1)

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους από το Study4exams.gr

1. Συναρτήσεις - Σωστά - Λάθος (2)

Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους από το Study4exams.gr

1. Συναρτήσεις - Σωστά - Λάθος (3)

Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους από το Study4exams.gr