Ορισμός συνάρτησης

Στην ενότητα αυτή θα πως ορίζεται μια πραγματική συνάρτηση.