Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων

Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης