1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς
Σχολικό Βιβλίο
1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις − συμπληρώσεις)
Θεωρία
Θεωρία: 1.1 Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς
Θεωρία του σχολικού βιβλίου σε μορφή "ερώτηση - απάντηση" - Αρχείο .pdf
Βιντοδιαλέξεις
Βιντεοδιαλέξεις - Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Βιντεοδιάλεξεις απο το Khan Academy. 

Ισως χρειαστεί να αγνοήσετε καποια μέρη από τα βίντεο που δεν είναι στην ύλη σας. 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
1. Δυνάμεις

Ερωτήσεις τύπου "Σωστό - Λάθος". 

Αν χρησιμοποείται Smartphone, θα πρέπει η οθόνη σας να είναι σε  οριζόντια προβολή.

Αφού απαντήσετε τις ερωτήσεις, πατήστε "Υποβολή" και δείτε τη βαθμολογία σας.  

Βιντεοδιαλέξεις
Βιντεοδιαλέξεις - Εισαγωγή στις τετραγωνικές ρίζες

Βιντεοδιάλεξεις απο το Khan Academy. 

Ισως χρειαστεί να αγνοήσετε καποια μέρη από τα βίντεο που δεν είναι στην ύλη σας. 

Βιντεοδιαλέξεις - Ρητοποίηση Κλασμάτων

Βιντεοδιάλεξη στη ρητοποίηση κλασμάτων

Βιντεοδιαλέξεις - Απλοποίηση Ριζών

Βιντεοδιάλεξη στην απλοποίηση ριζών. 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
2. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

Ερωτήσεις τύπου "Σωστό - Λάθος". 

Αν χρησιμοποείται Smartphone, θα πρέπει η οθόνη σας να είναι σε  οριζόντια προβολή.

Αφού απαντήσετε τις ερωτήσεις, πατήστε "Υποβολή" και δείτε τη βαθμολογία σας.