2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών
Βιβλίο Μαθητή
Ερωτήσεις Κατανόησης
ΘΕΩΡΙΑ - ΡΙΖΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
YouTube Lessons
Α' Λυκείου - Άλγεβρα - Ρίζες πραγματικών αριθμών

Βιντεοδιαλέξεις

Μεθοδολογία (σε .pdf)
Let's Practice