Χαρακτήρες διαιρετότητας - ΜΚΔ - ΕΚΠ - Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Σχολικό Βιβλίο

Χαρακτήρες διαιρετότητας - ΜΚΔ - ΕΚΠ - Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Θεωρία

Χαρακτήρες διαιρετότητας - ΜΚΔ - ΕΚΠ - Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων (θεωρία)

Διαλέξεις στο ΓιουTube!

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο ΕΚΠ Ν1

Βιντεοδιάλεξη για τον υπολογισμό του ΕΚΠ (3 τρόποι).

 

Ασκήσεις

Διαλέξεις στο ΓιουTube!

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης

Βιντεοδιάλεξη υπολογισμού του ΜΚΔ δύο φυσικών αριθμών. 

Ασκήσεις

Α1.5 - Άσκηση 7

Παράγραφος Α1.5, άσκηση 7 (Εμπλουτισμένη)

Mathematics is everywhere

Πώς τα μυστικά των πρώτων αριθμών κάνουν τον κόσμο μας ασφαλέστερο
Oxford professor explains how an unsolved mystery of prime numbers makes the internet safer

Βιντεοδιάλεξη για την ασφάλεια στο Ιντερνετ με τη βοήθεια των... πρώτων αριθμών!

Ο μεγαλύτερος πρώτος αριθμός μέχρι σήμερα

Διαλέξεις στο ΓιουTube!

Κριτήρια Διαιρετότητας

Βιντεοδιάλεξη

Ασκήσεις

Α1.5 - Άσκηση (Κριτήρια διαιρετότητας)

Παράγραφος 1.5, Άσκηση στα Κριτήρια Διαιρετότητας

Έλεγχος θεωρίας

Α1.5 - Έλεγχος θεωρίας

Έλεγχος θεωρίας με ερωτήσεις Συμπλήρωσης, Σωστού - Λάθους ή Πολλαπλής επιλογής.