Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Σχολικό βιβλίο

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

θεωρία

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών (θεωρία)

Mathematics is everywhere

…Χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια από τότε που άρχισαν τα ανθρώπινα όντα να χρησιμοποιούν αριθμητικά σύμβολα, για να σκεφτεί κάποιος ότι πρέπει να δημιουργήσει ένα σύμβολο που να δείχνει το τίποτα: το μηδέν.

Η ιστορία του μηδενός
What is Zero? Getting Something from Nothing - with Hannah Fry
Ένα παραμύθι για το Μηδέν

Math games!

Δεν θυμάσαι την Προπαίδεια;;;
Κανένα πρόβλημα! Μπορείς να κάνεις επανάληψη παίζοντας με το Scratch! Καλή επιτυχία!
Προπαίδεια (Ver. 1)
Προπαίδεια (Ver. 2)

Ασκήσεις

Α2.1 - Παράδειγμα 1

Παράγραφος Α2.1, Παράδειγμα 1 (εμπλουτισμένο)

Α2.1 - Άσκηση 6 (μέρος Α)

Παράγραφος Α2.1, άσκηση 6 (εμπλουτισμένη)

Α2.1 Άσκηση 6 (μέρος Β)

Παράγραφος Α2.1, άσκηση 6 (εμπλουτισμένη)

Έλεγχος θεωρίας

Α2.1 - Έλεγχος θεωρίας

Έλεγχος θεωρίας με ερωτήσεις Συμπλήρωσης, Σωστού - Λάθους ή Πολλαπλής επιλογής.