Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη Φυσικών - Στρογγυλοποίηση

Σχολικό βιβλίο

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη Φυσικών - Στρογγυλοποίηση

Θεωρία

Φυσικοί αριθμοί - Διάταξη Φυσικών - Στρογγυλοποίηση (θεωρία)

Σε μορφή .pdf

Ασκήσεις

Α1.1 Άσκηση (Άρτιοι - Περιττοί)
Α1.1 Άσκηση 3

Παράγραφος Α1.1, Άσκηση 3 (εμπλουτισμένη)

Α1.1 Άσκηση 4

Παράγραφος Α1.1, Άσκηση 4 (εμπλουτισμένη)

Α1.1 Άσκηση 5

Παράγραφος Α1.1, Άσκηση 5 (εμπλουτισμένη)

Μικροπείραμα

Τοποθέτηση αριθμών στην ευθεία γραμμή.

Να τοποθετήσετε στην ευθεία γραμμή τους αριθμούς: 370, 234, 558, 92, 703. 

Author:Περιοδική έκδοση για τα Μαθηματικά Γυμνασίου

Math Games!

Στρογγυλοποίηση Φυσικών αριθμών στην εκατοντάδα.
Στρογγυλοποίηση Φυσικών αριθμών στη χιλιάδα

Ασκήσεις

Α1.1 Άσκηση 8

Παράγραφος Α1.1, Άσκηση 8 (εμπλουτισμένη)

Έλεγχος θεωρίας

A1.1 Έλεγχος θεωρίας

Έλεγχος θεωρίας με ερωτήσεις Συμπλήρωσης, Σωστού - Λάθους ή Πολλαπλής επιλογής.