Όνομα Άσκησης Στοιχεία άσκησης
Άσκηση στην έννοια του ορίου

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους. 

Περιλαμβάνει τις ενόηττες:

  • ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΟΥ ΣΤΟ x0∈R,
  • ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΤΟ x0∈R,
  • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΟ x0∈R,
  • ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ, 
  • ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έναρξη: 27-12-2020 15:19
Άσκηση 2 - Γραφική παράσταση συνάρτησης

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους. 

Γίνεται τυχαία επιλογή 5 ερωτήσεων μέσα από Τράπεζα ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να μπορεί να επαναλάβει την άσκηση για καλύτερη εξάσκηση. 

Έναρξη: 31-05-2020 12:21
Άσκηση 1 - Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους. 

Γίνεται τυχαία επιλογή 5 ερωτήσεων μέσα από Τράπεζα ερωτήσεων, ώστε ο μαθητής να μπορεί να επαναλάβει την άσκηση για καλύτερη εξάσκηση. 

Έναρξη: 31-05-2020 11:41