Β Γυμνασίου - Τράπεζα Θεμάτων

Γιάννης Βελέντζας

Περιγραφή

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ αποτελεί μια ενότητα με υποψήφια θέματα εξετάσεων στα Μαθηματικά για τη Β Γυμνασίου κατανεμημένα ανά θέμα σε όλη την διδακτέα ύλη (θεωρία και ασκήσεις). Τα θέματα είναι συνδυαστικά και σκοπό έχουν την εξάσκηση και την προετοιμασία των μαθητών για τις ενδοσχολικές εξετάσεις. 

Παράλληλα, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ προσβλέπει στην εξοικείωση των μαθητών στην αντιμετώπιση θεμάτων κλιμακούμενης δυσκολίας καθώς και να τους βοηθήσει να καταλάβουν πως συνδέονται μεταξύ τους οι έννοιες των Μαθηματικών. 

Το κάθε θέμα δίνεται σε μορφή .pdf ενώ υπάρχουν σκέψεις για δημιουργία ασκήσεων κλειστού τύπου καθώς και να δίνονται στο μαθητή οι λύσεις των θεμάτων. 

Designed by Freepik

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Δυνάμεις, Αριθμητικές παραστάσεις, Εξίσωση 1ου βαθμού

Δυνάμεις, Αριθμητικές παραστάσεις, Αλγεβρικές παραστάσεις, Εξίσωση 1ου βαθμού

Εξίσωση 1ου βαθμού, Ιδιότητες ισοπλεύρου τριγώνου, Περίμετρος τριγώνου

Τετραγωνική ρίζα, Επίλυση της εξίσωσης x^2=alpha, Εξίσωση 1ου βαθμού

Τετραγωνική ρίζα, Πυθαγόρειο θεώρημα, Εμβαδόν τριγώνου

Συναρτήσεις, Τετραγωνική ρίζα, Πυθαγόρειο θεώρημα, Εμβαδόν τριγώνου, Τριγωνομετρία

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα, Μήκος κύκλου

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα, Μήκος κύκλου

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα, Μήκος κύκλου

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα, Εμβαδόν τετραγώνου, Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα, Εμβαδόν τετραγώνου, Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

Ημερολόγιο