Τράπεζα θεμάτων – Α2.1 Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους (μέρος Β)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου)    12685 – Θέμα 2ο  Αν για τους πραγματικούς αριθμούς ισχύει ότι:     τότε να αποδείξετε ότι: α.  (Μονάδες 12) β. (Μονάδες 13)  Ύλη: 2.1 Οι πράξεις …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α2.2 Διάταξη πραγματικών αριθμών.  (μέρος Γ)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1287 – Θέμα 2ο  Δίνονται οι παραστάσεις: και όπου α. Να δείξετε ότι: για κάθε τιμή των (Μονάδες 12) β. Για ποιες τιμές των ισχύει η ισότητα ; …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης (μέρος Β)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1302 – Θέμα 2ο Δίνεται η συνάρτηση με α. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης (Μονάδες 10) β. Να αποδείξετε ότι (Μονάδες 10) γ. Να χαράξετε τη …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης (μέρος Α)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1307 – Θέμα 2ο  Δίνεται η συνάρτηση με Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης διέρχεται από το σημείο α.  Να δείξετε ότι (Μονάδες 9) β. Να βρείτε το …

Διάβασε περισσότερα