Θεωρία – Β1.2 Ισότητα – Πράξεις – Σύνθεση συναρτήσεων

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω δύο συναρτήσεις και Οι συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες όταν: έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού, δηλαδή Α=Β, και για κάθε ισχύει Για να δηλώσουμε ότι …

Διάβασε περισσότερα