Θεωρία – Β1.8 Συνέχεια Συνάρτησης (ορισμοί)

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω η συνάρτηση και Θα λέμε ότι η συνάρτηση είναι συνεχής στο αν και μόνο αν       Μια συνάρτηση δεν είναι συνεχής σε ένα …

Διάβασε περισσότερα