Θεωρία – Α3.1 H έννοια της συνάρτησης

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών x και y, όπου κάθε τιμή της μεταβλητής x, αντιστοιχίζεται σε μία μόνο τιμή της μεταβλητής y λέγεται συνάρτηση. Στην περίπτωση αυτή λέμε …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α6.1 Η έννοια της συνάρτησης

Τι ονομάζουμε συνάρτηση; Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β λέγεται μια διαδικασία (κανόνας)με την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώςστοιχείο του συνόλου Β. …

Διάβασε περισσότερα