Θεωρία – Β1.2 Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω Α ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μία διαδικασία (κανόνα) με την οποία κάθε στοιχείο αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α6.1 Η έννοια της συνάρτησης

Τι ονομάζουμε συνάρτηση; Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β λέγεται μια διαδικασία (κανόνας)με την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώςστοιχείο του συνόλου Β. …

Διάβασε περισσότερα