Θεωρία – Α6.1 Η έννοια της συνάρτησης

Τι ονομάζουμε συνάρτηση; Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β λέγεται μια διαδικασία (κανόνας)με την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώςστοιχείο του συνόλου Β. …

Διάβασε περισσότερα