Θεωρία – Β1.3 Ακρότατα συνάρτησης

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Μια συνάρτηση λέγεται γνησίως μονότονη σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα στο Δ. Μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α2.1 Μονοτονία, Ακρότατα, Συμμετρίες συνάρτησης

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου) Μια συνάρτηση λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε με ισχύει Για να δηλώσουμε ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα …

Διάβασε περισσότερα