Θεωρία – Β1.2 Μονάδες μέτρησης επιφανειών

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Ας θεωρήσουμε ένα τετράγωνο πλευράς Το εμβαδόν του τετραγώνου αυτού λέγεται τετραγωνικό μέτρο και το χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης εμβαδών. Αφού το τετραγωνικό μέτρο χωρίζεται σε «τετραγωνάκια» …

Διάβασε περισσότερα