Μελέτη βασικών συναρτήσεων – f(x)=αx+β

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου) Η γραφική της παράσταση είναι μία ευθεία. Επειδή ή, ισοδύναμα,    ισχύει ότι   Πεδίο ορισμού: Σύνολο τιμών:  Μονοτονία: Η είναι γν. αύξουσα στο  Ακρότατα: Δεν παρουσιάζει ακρότατα. Παρατηρήσεις …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α6.3 Η συνάρτηση f(x)=αx+β (μέρος Α)

Τι ορίζουμε γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα x’x. Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και ε μια ευθεία που τέμνει τον άξονα x’x στο σημείο …

Διάβασε περισσότερα