Θεωρία – Β2.5 Tο θεώρημα Μέσης Τιμής

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Αν μια συνάρτηση f είναι : συνεχής στο κλειστό διάστημα παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα και τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, τέτοιο, ώστε Η απόδειξη είναι εκτός ύλης. …

Διάβασε περισσότερα