Θεωρία – Α.3.4 Η συνάρτηση y = αx + β

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Η γραφική παράσταση της     είναι μια ευθεία, η οποία είναι παράλληλη της ευθείας με εξίσωση που διέρχεται από το σημείο του άξονα Ο αριθμός α, …

Διάβασε περισσότερα