Θεωρία – Β1.1 Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Το εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας είναι ένας θετικός αριθμός, που εκφράζει την έκταση που καταλαμβάνει η επιφάνεια αυτή στο επίπεδο. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τη μονάδα …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.2 Μονάδες μέτρησης επιφανειών

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Ας θεωρήσουμε ένα τετράγωνο πλευράς Το εμβαδόν του τετραγώνου αυτού λέγεται τετραγωνικό μέτρο και το χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης εμβαδών. Αφού το τετραγωνικό μέτρο χωρίζεται σε «τετραγωνάκια» …

Διάβασε περισσότερα