Θεωρία – Α.7.8. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό (μέρος Β)

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Για να πολλαπλασιάσουμε δυνάμεις με την ίδια βάση, αφήνουμε την ίδια βάση και βάζουμε εκθέτη το άθροισμα των εκθετών. Δηλαδή:     Παράδειγμα 1:   Παράδειγμα 1 …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α.7.8. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Έστω  ρητός αριθμός (θετικός η αρνητικός). Η δύναμη με βάση το ρητό αριθμό  και εκθέτη το φυσικό αριθμό , είναι το γινόμενο παραγόντων ίσων με , δηλαδή     Ο αριθμός ονομάζεται …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α.7.9. Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Ιδιότητες δυνάμεων ρητών με εκθέτη ακέραιο Παράδειγμα 1:       (*) Ο αριθμός 4 επιλέχτηκε τυχαία (**) Ιδιότητα κλασμάτων : Γενικότερα, η δύναμη κάθε αριθμού, διάφορου του μηδενός …

Διάβασε περισσότερα