Θεωρία – Α3.2 Καρτεσιανές συντεταγμένες, Γραφική παράσταση συνάρτησης

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός σημείου στο επίπεδο χρειαζόμαστε ένα σύστημα συντεταγμένων. Συνήθως, ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με αριθμητικές τιμές. Υπάρχουν αρκετά είδη Συστημάτων Συντεταγμένων (πχ, …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού Α και ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο. Το σύνολο των σημείων για τα οποία ισχύει δηλαδή το σύνολο των σημείων   …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α6.3 Η συνάρτηση f(x)=αx+β (μέρος Β)

Τι παριστάνει η ευθεία Η γραφική παράσταση της συνάρτησης είναι μία ευθεία, με εξίσωση , η οποία τέμνει τον άξονα των στο σημείο και έχει κλίση Είναι φανερό ότι: αν …

Διάβασε περισσότερα