Θεωρία – Β1.3 Μονοτονία Συνάρτησης

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Μια συνάρτηση λέγεται γνησίως αύξουσα σ’ ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε  με ισχύει  (Σχ. α) {pic/imgB1_80a} Μια συνάρτηση λέγεται αύξουσα σ’ ένα διάστημα …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α2.1 Μονοτονία, Ακρότατα, Συμμετρίες συνάρτησης

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου) Μια συνάρτηση λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε με ισχύει Για να δηλώσουμε ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα …

Διάβασε περισσότερα