Θεωρία – Α1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Πολλές φορές, για την επίλυση ενός προβλήματος, μιας εξίσωσης, μιας ανίσωσης ή για την απλοποίηση ενός κλάσματος, είναι χρήσιμο να μετατραπεί μία παράσταση από άθροισμα σε γινόμενο. …

Διάβασε περισσότερα