Θεωρία – Α1.1 – Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Μεταβλητή είναι ένα γράμμα (π.χ. x, y, t, …) που το χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε ένα οποιοδήποτε στοιχείο ενός συνόλου. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Αν δύο τουλάχιστον μονώνυμα δεν είναι όμοια, τότε το άθροισμά τους δεν είναι μονώνυμο αλλά μια αλγεβρική παράσταση, που λέγεται πολυώνυμο. Κάθε μονώνυμο που περιέχεται σε ένα …

Διάβασε περισσότερα