Θεωρία – Α1.1 – Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Μεταβλητή είναι ένα γράμμα (π.χ. x, y, t, …) που το χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε ένα οποιοδήποτε στοιχείο ενός συνόλου. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α1.2 Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Οι εκφράσεις που περιέχουν μόνο αριθμούς ονομάζονται αριθμητικές παραστάσεις. Οι εκφράσεις οι οποίες, εκτός από αριθμούς, περιέχουν και μεταβλητές ονομάζονται αλγεβρικές παραστάσεις. Ειδικότερα, μια αλγεβρική παράσταση λέγεται ακέραια, …

Διάβασε περισσότερα