Θεωρία – Β1.7 Όριο συνάρτησης στο άπειρο

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω τρεις συναρτήσεις σε ένα διάστημα της μορφής Έστω τρεις συναρτήσεις σε ένα διάστημα της μορφής Παρατηρούμε ότι καθώς το αυξάνεται απεριόριστα με οποιονδήποτε τρόπο, το …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.8 Συνέχεια Συνάρτησης (ορισμοί)

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω η συνάρτηση και Θα λέμε ότι η συνάρτηση είναι συνεχής στο αν και μόνο αν       Μια συνάρτηση δεν είναι συνεχής σε ένα …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.8 Συνέχεια Συνάρτησης (θεωρήματα)

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω μια συνάρτηση για την οποία ισχύουν: Είναι συνεχής στο και Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον τέτοιο ώστε Δηλαδή, υπάρχει μια, τουλάχιστον, ρίζα της εξίσωσης στο ανοικτό …

Διάβασε περισσότερα