Θεωρία – Β1.8 Συνέχεια Συνάρτησης (ορισμοί)

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω η συνάρτηση και Θα λέμε ότι η συνάρτηση είναι συνεχής στο αν και μόνο αν       Μια συνάρτηση δεν είναι συνεχής σε ένα …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.8 Συνέχεια Συνάρτησης (θεωρήματα)

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω μια συνάρτηση για την οποία ισχύουν: Είναι συνεχής στο και Τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον τέτοιο ώστε Δηλαδή, υπάρχει μια, τουλάχιστον, ρίζα της εξίσωσης στο ανοικτό …

Διάβασε περισσότερα