Θεωρία – Β1.7 Όριο συνάρτησης στο άπειρο

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω τρεις συναρτήσεις σε ένα διάστημα της μορφής Έστω τρεις συναρτήσεις σε ένα διάστημα της μορφής Παρατηρούμε ότι καθώς το αυξάνεται απεριόριστα με οποιονδήποτε τρόπο, το …

Διάβασε περισσότερα