Θεωρία – Β1.3 Συνάρτηση 1−1, Αντίστροφη Συνάρτηση

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Ορισμός 1 Μια συνάρτηση λέγεται \textbf{συνάρτηση 1−1,} όταν για οποιαδήποτε ισχύει η συνεπαγωγή: αν τότε Ορισμός 2 Μια συνάρτηση λέγεται \textbf{συνάρτηση 1−1,} αν και μόνο αν …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.3 Μονοτονία Συνάρτησης

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Μια συνάρτηση λέγεται γνησίως αύξουσα σ’ ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν για οποιαδήποτε  με ισχύει  (Σχ. α) {pic/imgB1_80a} Μια συνάρτηση λέγεται αύξουσα σ’ ένα διάστημα …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.3 Ακρότατα συνάρτησης

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Μια συνάρτηση λέγεται γνησίως μονότονη σε ένα διάστημα Δ του πεδίου ορισμού της, όταν είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα στο Δ. Μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού …

Διάβασε περισσότερα