Θεωρία – Β1.2 Η έννοια της πραγματικής συνάρτησης

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω Α ένα υποσύνολο του Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μία διαδικασία (κανόνα) με την οποία κάθε στοιχείο αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού Α και ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο. Το σύνολο των σημείων για τα οποία ισχύει δηλαδή το σύνολο των σημείων   …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.2 Ισότητα – Πράξεις – Σύνθεση συναρτήσεων

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Έστω δύο συναρτήσεις και Οι συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες όταν: έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού, δηλαδή Α=Β, και για κάθε ισχύει Για να δηλώσουμε ότι …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.3 Συνάρτηση 1−1, Αντίστροφη Συνάρτηση

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Ορισμός 1 Μια συνάρτηση λέγεται \textbf{συνάρτηση 1−1,} όταν για οποιαδήποτε ισχύει η συνεπαγωγή: αν τότε Ορισμός 2 Μια συνάρτηση λέγεται \textbf{συνάρτηση 1−1,} αν και μόνο αν …

Διάβασε περισσότερα