Θεωρία – Β2.7 Τοπικά ακρότατα συνάρτησης

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού Α, θα λέμε ότι παρουσιάζει στο τοπικό μέγιστο, όταν υπάρχει τέτοιο ώστε για κάθε Το λέγεται θέση ή σημείο τοπικού μεγίστου, …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β2.6 Συνέπειες του θεωρήματος Μέσης Τιμής

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Αρκεί να αποδείξουμε ότι για οποιαδήποτε ισχύει  Πράγματι, Αν τότε προφανώς Αν τότε στο διάστημα η f ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήματος Mέσης Tιμής. Επομένως, υπάρχει …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β2.5 Tο θεώρημα Μέσης Τιμής

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Αν μια συνάρτηση f είναι : συνεχής στο κλειστό διάστημα παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα και τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, τέτοιο, ώστε Η απόδειξη είναι εκτός ύλης. …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β2.4 Ρυθμός μεταβολής

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Γ’ Λυκείου) Αν δύο μεταβλητά μεγέθη συνδέονται με τη σχέση όταν είναι μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο τότε ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής του ως προς το στο σημείο την παράγωγο …

Διάβασε περισσότερα