Θεωρία Α1.1 – Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (μέρος Α)

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου)   Ρητός λέγεται κάθε αριθμός που έχει ή μπορεί να πάρει τη μορφή ενός κλάσματος όπου ακέραιοι αριθμοί και . Παράδειγμα: ρητοί είναι οι αριθμοί: Άρρητος λέγεται …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία Α1.1 – Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (μέρος Β)

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Η δύναμη με βάση έναν πραγματικό αριθμό και εκθέτη ένα φυσικό αριθμό συμβολίζεται με και είναι το γινόμενο  παραγόντων ίσων με τον αριθμό . Δηλαδή, Ισχύουν  οι εξής …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία Α1.1 – Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (μέρος Γ)

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Η τετραγωνική ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού x συμβολίζεται με και είναι ο μη αρνητικός αριθμός α που όταν υψωθεί στο τετράγωνο μας δίνει τον αριθμό x. …

Διάβασε περισσότερα