Θεωρία – Α3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του.

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Αν έχουμε δύο γραμμικές εξισώσεις με δύο αγνώστους x, y, έστω     τότε έχουμε ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων με δύο αγνώστους x και y. Λύση του παραπάνω συστήματος …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Μια εξίσωση της μορφής   λέγεται γραμμική εξίσωση με αγνώστους x και y. Λύση της παραπάνω εξίσωσης λέγεται κάθε ζεύγος αριθμών που την επαληθεύει. Μια εξίσωση της μορφής με …

Διάβασε περισσότερα

YouTube – 1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικής παράστασης (μέρος 6ο)

Στο βιντεομάθημα αυτό θα βρεις εφαρμογές παραγοντοποίησης με με τη χρήση της ταυτότητας “διαφορά τετραγώνων”. Δίνονται παραδείγματα και γίνεται αναλυτική επεξήγησή τους.

Διάβασε περισσότερα

YouTube – 1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικής παράστασης (μέρος 5ο)

Μαθηματικά (Γ’ Γυμνασίου) Στο βιντεομάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ομαδοποίησης (μέθοδος παραγοντοποίησης), δίνοντας παραδείγματα απλών εφαρμογών της επιμεριστικής ιδιότητας.

Διάβασε περισσότερα