Μελέτη βασικών συναρτήσεων – f(x)=α/x

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου)   Η γραφική της παράσταση είναι μία ισοσκελής υπερβολή με κέντρο την αρχή των αξόνων Αποτελείται από δυο κλάδους, έναν στο 1ο και έναν στο 3ο τεταρτημόριο Πεδίο ορισμού: Σύνολο τιμών:  Μονοτονία: Η   είναι γνησίως φθίνουσα στο  και γνησίως φθίνουσα στο Eίναι …

Διάβασε περισσότερα

Μελέτη βασικών συναρτήσεων – f(x)=αx^2+βx+γ

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου) Η γραφική της παράσταση είναι μία παραβολή. Πεδίο ορισμού: Σύνολο τιμών: Μονοτονία: Η   είναι γνησίως φθίνουσα στο  και γνησίως αύξουσα στο Έχει άξονα συμμετρίας την κατακόρυφη ευθεία …

Διάβασε περισσότερα

Μελέτη βασικών συναρτήσεων – f(x)=αx^2

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου) Η γραφική της παράσταση είναι μία παραβολή. Πεδίο ορισμού: Σύνολο τιμών:  Μονοτονία: Η   είναι γνησίως φθίνουσα στο  και γνησίως αύξουσα στο Eίναι άρτια συνάρτηση με άξονα συμμετρίας τον …

Διάβασε περισσότερα

Μελέτη βασικών συναρτήσεων – f(x)=αx+β

Άλγεβρα (Β’ Λυκείου) Η γραφική της παράσταση είναι μία ευθεία. Επειδή ή, ισοδύναμα,    ισχύει ότι   Πεδίο ορισμού: Σύνολο τιμών:  Μονοτονία: Η είναι γν. αύξουσα στο  Ακρότατα: Δεν παρουσιάζει ακρότατα. Παρατηρήσεις …

Διάβασε περισσότερα