Θεωρία – Β2.3 Μεταβολές ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Σχηματίζουμε τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΑΔ, ΟΒΕ, ΟΓΖ, με σταθερή υποτείνουσα R = ΟΑ = ΟΒ = ΟΓ και θεωρούμε τρεις γωνίες     Παρατηρούμε ότι     …

Διάβασε περισσότερα