Θεωρία – Β2.3 Μεταβολές ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Σχηματίζουμε τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΑΔ, ΟΒΕ, ΟΓΖ, με σταθερή υποτείνουσα R = ΟΑ = ΟΒ = ΟΓ και θεωρούμε τρεις γωνίες     Παρατηρούμε ότι     …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά μίας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου με την υποτείνουσα, είναι πάντοτε σταθερός και λέγεται ημίτονο της …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά με την προσκείμενη κάθετη πλευρά μιας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου, είναι πάντοτε σταθερός και λέγεται …

Διάβασε περισσότερα