Θεωρία – Β1.1 Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Το εμβαδόν μιας επίπεδης επιφάνειας είναι ένας θετικός αριθμός, που εκφράζει την έκταση που καταλαμβάνει η επιφάνεια αυτή στο επίπεδο. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τη μονάδα …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.2 Μονάδες μέτρησης επιφανειών

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Ας θεωρήσουμε ένα τετράγωνο πλευράς Το εμβαδόν του τετραγώνου αυτού λέγεται τετραγωνικό μέτρο και το χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης εμβαδών. Αφού το τετραγωνικό μέτρο χωρίζεται σε «τετραγωνάκια» …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β1.3 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς  δίνεται από τον τύπο   Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με πλευρές δίνεται από τον τύπο Τις πλευρές ενός ορθογωνίου τις λέμε μήκος …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία Β1.4 – Πυθαγόρειο θεώρημα

 Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών είναι ίσο με το τετράγωνο της υποτείνουσας. Η σχέση που συνδέει τις κάθετες πλευρές με …

Διάβασε περισσότερα