Θεωρία – Α3.1 H έννοια της συνάρτησης

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών x και y, όπου κάθε τιμή της μεταβλητής x, αντιστοιχίζεται σε μία μόνο τιμή της μεταβλητής y λέγεται συνάρτηση. Στην περίπτωση αυτή λέμε …

Διάβασε περισσότερα