Θεωρία – Α3.1 H έννοια της συνάρτησης

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών x και y, όπου κάθε τιμή της μεταβλητής x, αντιστοιχίζεται σε μία μόνο τιμή της μεταβλητής y λέγεται συνάρτηση. Στην περίπτωση αυτή λέμε …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α3.2 Καρτεσιανές συντεταγμένες, Γραφική παράσταση συνάρτησης

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Για να προσδιορίσουμε τη θέση ενός σημείου στο επίπεδο χρειαζόμαστε ένα σύστημα συντεταγμένων. Συνήθως, ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με αριθμητικές τιμές. Υπάρχουν αρκετά είδη Συστημάτων Συντεταγμένων (πχ, …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α3.3 Η συνάρτηση y = αx

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Δύο ποσά λέγονται ανάλογα, όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιμές του ενός ποσού με έναν αριθμό, τότε και οι αντίστοιχες τιμές του άλλου πολλαπλασιάζονται με τον ίδιο αριθμό. Έτσι, …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α.3.4 Η συνάρτηση y = αx + β

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Η γραφική παράσταση της     είναι μια ευθεία, η οποία είναι παράλληλη της ευθείας με εξίσωση που διέρχεται από το σημείο του άξονα Ο αριθμός α, …

Διάβασε περισσότερα