Θεωρία – Β3.2 Κανονικά πολύγωνα

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Ένα πολύγωνο με ν κορυφές θα το λέμε ν-γωνο. Εξαίρεση αποτελεί το πολύγωνο με 4 κορυφές, που λέγεται τετράπλευρο. Ένα πολύγωνο λέγεται κανονικό, αν όλες οι πλευρές του …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β3.1 Εγγεγραμμένες γωνίες

Μαθηματικά (B’ Γυμνασίου) Μια γωνία που η κορυφή της Α ανήκει στον κύκλο (Ο, ρ) και οι πλευρές της Ax, Ay τέμνουν τον κύκλο, λέγεται εγγεγραμμένη γωνία στον κύκλο (Ο, …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β2.3 Μεταβολές ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Σχηματίζουμε τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΑΔ, ΟΒΕ, ΟΓΖ, με σταθερή υποτείνουσα R = ΟΑ = ΟΒ = ΟΓ και θεωρούμε τρεις γωνίες     Παρατηρούμε ότι     …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Β2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου) Ο λόγος που σχηματίζεται, αν διαιρέσουμε την απέναντι κάθετη πλευρά μίας οξείας γωνίας ω ενός ορθογωνίου τριγώνου με την υποτείνουσα, είναι πάντοτε σταθερός και λέγεται ημίτονο της …

Διάβασε περισσότερα