Θεωρία – Α7.1 Μελέτη της συνάρτησης f(x)=ax^2

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) Ποια χαρακτηριστικά έχει η συνάρτηση με ; Πεδίο ορισμού: Είναι άρτια, αφού για κάθε ισχύει     H γραφική παράσταση της έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα Μονοτονία: Είναι …

Διάβασε περισσότερα