Τράπεζα θεμάτων – Α6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης (μέρος Β)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1302 – Θέμα 2ο Δίνεται η συνάρτηση με α. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης (Μονάδες 10) β. Να αποδείξετε ότι (Μονάδες 10) γ. Να χαράξετε τη …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης (μέρος Α)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1307 – Θέμα 2ο  Δίνεται η συνάρτηση με Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης διέρχεται από το σημείο α.  Να δείξετε ότι (Μονάδες 9) β. Να βρείτε το …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης

Πως γίνεται η παράσταση ενός σημείου του επιπέδου; Πάνω σε ένα επίπεδο σχεδιάζουμε δύο κάθετους άξονες και με κοινή αρχή ένα σημείο Ο. Από αυτούς ο οριζόντιος λέγεται άξονας των …

Διάβασε περισσότερα