Τράπεζα θεμάτων – Α6.1 Η έννοια της συνάρτησης (μέρος Γ)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1307 – Θέμα 2ο  Δίνεται η συνάρτηση με Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης διέρχεται από το σημείο α.  Να δείξετε ότι (Μονάδες 9) β. Να βρείτε το …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α6.1 Η έννοια της συνάρτησης (μέρος Β)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1283 – Θέμα 2ο  Δίνεται η συνάρτηση με     α. Να δείξετε ότι (Μονάδες 13) β. Να βρείτε τις τιμές του ώστε (Μονάδες 12) Ύλη: 6.1 Η έννοια της …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α6.1 Η έννοια της συνάρτησης (μέρος Α)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1244 – Θέμα 2ο  Δίνεται η συνάρτηση:     α. Να δείξετε ότι (Μονάδες 13) β.  Να προσδιορίσετε τις τιμές του ώστε (Μονάδες 12) Ύλη: 3.1 Εξισώσεις πρώτου βαθμού, …

Διάβασε περισσότερα

Θεωρία – Α6.1 Η έννοια της συνάρτησης

Τι ονομάζουμε συνάρτηση; Συνάρτηση από ένα σύνολο Α σε ένα σύνολο Β λέγεται μια διαδικασία (κανόνας)με την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου Α αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώςστοιχείο του συνόλου Β. …

Διάβασε περισσότερα