Τράπεζα θεμάτων – Α6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης (μέρος Ζ)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1470 – Θέμα 4ο Θεωρούμε τις συναρτήσεις και με και α. Για να προσδιορίσετε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων και (Μονάδες 5) β. Να βρείτε …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης (μέρος E)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1446 – Θέμα 4ο Δίνεται η συνάρτηση α. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης δεν τέμνει τον άξονα (Μονάδες 5) β. Να βρείτε τις τετμημένες των …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης (μέρος Δ)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1408 – Θέμα 4ο Δίνονται οι συναρτήσεις: και και παράμετρος με α. Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις και έχουν για κάθε τιμή της παραμέτρου ένα τουλάχιστον κοινό …

Διάβασε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων – Α6.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης (μέρος Γ)

Άλγεβρα (Α’ Λυκείου) 1345 – Θέμα 2ο Δίνεται η συνάρτηση με α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης (Μονάδες 7) β. Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης (Μονάδες 9) γ. …

Διάβασε περισσότερα